Nama: 
Dr. H. M. Samsul Hady, M,Ag
NIP: 
19660825 199403 1 002
NIDN: 
2025086601
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/c (Pembina Utama Muda-Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Agama
  • S2 :Pengkajian Islam
  • S3 :Pengkajian Islam
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Ilmu Pemikiran Pendidikan Islam
  • DMK :Pendidikan Islam

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •