Nama: 
Dr. H. Mulyono, MA
NIP: 
19660626 200501 1 003
NIDN: 
2026066602
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina-Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Kependidikan Islam
  • S2 :Manajemen Pendidikan Islam
  • S3 :Administrasi Pendidikan
Prodi / Jurusan: 
Manajemen Pendidikan Islam
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Ilmu Manajemen Pendidikan
  • DMK :Manajemen Pendidikan

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •