Nama: 
Dr. H. Uril Bahruddin, M.A
NIP: 
19720212 200312 1 003
NIDN: 
2009057201
Pangkat/Gol/Jabatan: 
III/d (Penata-Tk.I Lektor)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Ilmu Peng. Islam dan Arab
  • S2 :Pembelajaran Bahasa Arab
  • S3 :Pendidikan Bahasa Arab
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Bahasa Arab
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDO :Fiqh al-lughah

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •