Nama: 
Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A
NIP: 
19681008 199403 2 004
NIDN: 
2008106801
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina- Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Bahasa Arab
  • S2 :Pembelajaran Bahasa Arab
  • S3 :Teknologi Pembelajaran
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Bahasa Arab
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS :Maharah Qira’ah

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •