Nama: 
Isti'anah Abubakar, M.Ag
NIP: 
19770709 200312 2 000
NIDN: 
2009077701
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina-Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Agama Islam
  • S2 :Ilmu Agama Islam
  • S3 : -
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Ilmu Pendidikan Agama Islam
  • DMK :Pendidikan Islam

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •