Nama: 
Yeni Tri Asmaningtias, M.Pd
NIP: 
19800225 200801 2 012
NIDN: 
2025028001
Pangkat/Gol/Jabatan: 
III/d (Penata TK.I-Lektor)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Matematika
  • S2 :Pendidikan Matematika
  • S3 : -
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Pembelajaran Matematika
  • DMK :Pembelajaran Matematika

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •