Nama: 
Dr. H. Syuhadak, M.A
NIP: 
19720106 200501 1 001
NIDN: 
2006017201
Pangkat/Gol/Jabatan: 
III/d (Penata-Tk.I Lektor)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Bahasa Arab
  • S2 :Pembelajaran Bahasa Arab
  • S3 :Metodologi dan Sis. Pengaj
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Bahasa Arab
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDO:Usus Ta’lim al-Lughah
Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •