Nama: 
Dr. Marno, M.Ag
NIP: 
19720822 200212 1 001
NIDN: 
2022087203
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina-Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Agama
  • S2 :Manajemen Pendidikan Islam
  • S3 :Manajemen Pendidikan Islam
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS: Ilmu Manajemen Pendidikan Islam
  • DMK :Manajemen Pendidikan Islam

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •