Nama: 
Dr. Rahmawati Baharuddin, MA
NIP: 
19720715 200112 2 001
NIDN: 
2072071502
Pangkat/Gol/Jabatan: 
IV/a (Pembina-Lektor Kepala)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Bahasa Arab
  • S2 :Teknologi Pembelajaran
  • S3 :Teknologi Pembelajaran
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Guru Raudlatul Athfal
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS : Ilmu Sejarah Peradaban Islam
  • DMK :Pendidikan Islam

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •