Nama: 
Rini Nafsiati Astuti, M.Pd
NIP: 
19750531 200312 2 001
NIDN: 
2031057501
Pangkat/Gol/Jabatan: 
III/d (Penata Tk.I-Lektor)
Jenjang Pendidikan: 
  • S1 :Pendidikan Kimia
  • S2 :Pendidikan Kimia
  • S3 : -
Prodi / Jurusan: 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Mata Kuliah Keahlian: 
  • SERDOS :
  • DMK :Kimia dasar dan Ikatan Kimia

 

Karya Ilmiah: 
Penelitian Jurnal Buku
  •  
  •  
  •